НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

За проекта

Име на проекта
Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности

Тип проект
Еразъм+ К2 Стратегическо партньорство между училища

Сайт на проектаwww.seduva.manosemi.lt/

Партньори

      
България - https://bit.ly/2m94DZWИспания - https://bit.ly/2N78HW3Франция - https://bit.ly/2unjmo5

Италия -  https://bit.ly/2NFdi36Литва -  https://bit.ly/2ztUD7i 
Португалия - http://projetosparaaprendermosjuntos.blogspot.com/

           
Цели

Повишаване качеството на образованието и резултатите от обучението.
Разучаване и прилагане на ефективни стратегии за усъвършенстване на ключовите компетентности.
Подобряване квалификацията на учителите и подкрепа за младите учители. 

Дейности
Укрепване сътрудничеството между образователни организации с цел реализиране на обмен на добри практики
Прилагане на иновативни методи в обучението.

 Продължителност на проекта – 24 месеца