НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

Дейности, свързани с легендите


2 г клас и г.жа К. Данова3в клас и г-жа Л. Лазарова3 г клас и г.жа С. ПойчеваГЦОУД 1 а,в и г-жа П. Петрова
ГЦОУД 2 а,б и г-жа Вера Николова
4.б клас и г-жа Маргарита Стамболийска