НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

Транснационални срещи по проекта


Транснационална среща по програма „Еразъм+" в България

В периода от 27 до 29 март 2019 г., в НУ „Св. Софроний Врачански се проведе транснационална среща по европейски проект „Развитие на ключовите компетентности чрез проектно базирани дейности“ по програма Еразъм+. НУ „Св. Софроний Врачански е партньор в проекта заедно с училища от Испания, Италия, Франция, Литва и Португалия. В срещата участваха координатори и директори от партньорските училища.
Проектът е във втора година на реализация. Представени и обсъдени бяха основни дейности по съвместна тема “Водата – извор на живот и творчество“, пътуващата книга на проекта „Моето европейско пътешествие“, блоговете на всяка страна и Web-страницата на съвместния проект. Партньорите обсъдиха предложения за реализиране на играта „Гъска“, изпращане на средства в Асоциация - AFT Burkina за подпомагане достъпа до вода в селцето Сенсо в Буркина Фасо и съгласуваха финалните продукти по проекта.
Координаторът на проекта Хуан Лопес сподели, че за тях НУ „Св. Софроний Врачански“ е училище – модел в образованието. Европейските учители обмениха опит в организацията на учебния процес и добри педагогически практики в преподаването по роден и чужд език, математика, компютърно моделиране, изобразително изкуство  и извънкласни дейности в класовете на г-жа Св. Пойчева, Л. Лазарова и К. Данова. По време на работната седмица наблюдаваха дейности в групите на г-жа В. Николова, П. Петрова, Д. Илиева и първи клас при г-жа М. Стамболийска. Работата по европейски проекти развива образованието и разширява възможността за срещи на българските учители с техни колеги, интегрира в учебните програми съвременни европейски подходи.