НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

Нашата страната

Нашата родина е с малки размери, а побира толкова много природна красота, която кара всеки българин да се гордее с нея. В България има забележителни планини, долини, реки и градове с богата история.