НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

Нашето училище

Нашето училище отвори виртуално вратите си за нови приятели от Франция, Италия, Испания, Литва и Португалия с помощта на Хана, София, Лора и Кубрат от 4 „б“ клас. Те надникнаха в класните стаи на учениците, които участват в проекта по Еразъм+ „Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности“.