НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" ГР. ВРАЦА

Дейности, свързани с традициите


В етнографския музей Коледарска песенГЦОУД 1 а,в клас и г-жа П. Петрова

3.в клас и г-жа Л. Лазарова
3-г клас и г-жа Светлана Пойчева3.в клас и г-жа Л. Лазарова